หวัดใหญ่หมายถึงอย่างไร

Posted by admin
Sep 05 2014

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แก้ปวดหลัง

page_45.2ไวรัสหวัดใหญ่มี 3 สายพันธุ์ใหญ่ๆ คือสายพันธุ์ เอ บีและซี แก้ปวดหลัง กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้น่ากังวลใจ กะจำนวนผู้ป่วยจะมากกว่าปีพ.ศ.2556 เชื้อสาเหตุคือสายพันธุ์เอ เอช 1 เอ็น 1 หรือ 2009 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557-22 มีนาคม 2557 พบคนไข้ทั่วประเทศ 23,899 ราย เสียชีวิต 24 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยไข้มากที่สุดคือ เด็กและเยาวชน ปวดหลังจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ ระยอง อุตรดิตถ์ และพะเยา การแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ไม่ผิดแผกจากไข้หวัดทั่วไป ช่วงเวลาที่พบการระบาดมากที่สุดคือช่วงหน้าหนาว แต่สถานการณ์ของปีนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง ปวดหลังถึงแม้ว่าจะพ้นหน้าหนาวไปแล้วก็ตาม ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคปอดและหัวใจเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่อายุมากกว่า 65 ปี มีโอกาสเกิดโรครุนแรงกว่าคนป่วยรายอื่น คนป่วยที่มีอาการไข้สูง อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง หรือมีอาการดังที่ได้แสดงในตารางที่ 1 แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาถึงการรักษา และในบางกรณีแพทย์อาจจะแนะลู่ทางให้ใช้ยาต้านไวรัสร่วมด้วย

 

เราจะปกป้องรักษาการติดไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร แก้ปวดหลัง

page_45.3การติดต่อของเชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถพบได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนจะเริ่มมีอาการจนถึง 5 วันหลังจากเริ่มเจ็บป่วย ผู้ที่กำลังป่วยแนะนำให้พักงาน ปวดหลัง หมั่นล้างมือ คาดหน้ากากปกป้องเชื้อแพร่สู่คนอื่น แก้ปวดหลัง ส่วนประชาชนทั่วไปให้ป้องกัน โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ รับประทานอาหารปรุงสุกและใช้ช้อนกลางกินอาหารร่วมวงกับคนอื่น

Comments are closed.